skip to Main Content

Савез винара и виноградара Србије

Савез винара и виноградара Србије основан је 22. јула 2019. године, као кровна национална асоцијација винара и виноградара Србије. Оснивачи и чланови Савеза су удружења произвођача вина са ознаком
географског порекла са територије Републике Србије:
- "Шумадија"
- "Књажевац"
- "Неготинска крајина"
- "Београд"
- "Топлица"
- "Јужни Банат"
- "Суботички рејон"
- "Ниш"
- "Три Мораве"
- "Млавски рејон"
- "Велика Хоча"
- "Срем - Фрушка гора"

Члан Савеза може бити свако и свако новоосновано удружење произвођача вина са озаком географског порекла са територије Републике Србије.

Где смо

Јавите нам се

Телефон: +381 11 244 24 00 Мобилни: +381 63 254 245
Адреса: Булевар краља Александра 84, 11000 Београд

Припрема и реализација пројеката у сектору вина, као и едукације винара и виноградара су оно што је стални задатак Савеза. Део тих активности представљамо и на овој страници.

Унапређење система оцењивања вина кроз едукацију и дигитализацију

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је финансирало пројекат под називом “Унапређење система оцењивања вина кроз едукацију и дигитализацију”.

Циљ пројекта је постизање вишег нивоа квалитета српских вина кроз едукацију оцењивача и дигитализацију система оцењивања кроз коришћење дигиталних технологија у циљу бржег и квалитетнијег оцењивања.

Током реализације пројекта реализоване су различите активности: дефинисање и тестирање софтверског пакета за оцењиваче вина, изведени тренинзи за оцењиваче и одрађена је дисеминација резултата пројекта на различите начине.

Преузмите предавање за оцењиваче: Систематски приступ дегустацији вина

Један од резултата су и Андроид апликације које можете преузети на следећим линковима (за кориснике чији је Андроид подешен на српски језик, апликације раде на српском):

Погледајте галерију слика са једног тренинга:

Подизање капацитета винарског сектора јачањем националног бренда српских вина кроз едукацију и информисање произвођача и потрошача

Унапређење трансфера знања ради добијања безбедних и конкурентних пољопривредних производа, који су добијени прерадом на малим газдинствима у секторима млека, меса, воћа и поврћа – Израда модела породичног винограда и винарије, површине до 5 хектара винограда, односно капацитета винарије до 30 000 литара годишње производње

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је финансирало пројекат под називом “Унапређење трансфера знања ради добијања безбедних и конкурентних пољопривредних производа, који су добијени прерадом на малим газдинствима у секторима млека, меса, воћа и поврћа – Израда модела породичног винограда и винарије, површине до 5 хектара винограда, односно капацитета винарије до 30 000 литара годишње производње”.

Један од резултата је и овај материјал који можете преузети:

Модел породичног винограда и винарије, површине до 5 хектара винограда, односно капацитета винарије до 30 000 литара годишње производње

Back To Top