skip to Main Content

Савез винара и виноградара Србије

Савез винара и виноградара Србије основан је 22. јула 2019. године, као кровна национална асоцијација винара и виноградара Србије. Оснивачи и чланови Савеза су удружења произвођача вина са ознаком
географског порекла са територије Републике Србије:
- "Шумадија"
- "Књажевац"
- "Неготинска крајина"
- "Београд"
- "Топлица"
- "Јужни Банат"
- "Суботички рејон"
- "Ниш"
- "Три Мораве"
- "Млавски рејон"
- "Велика Хоча"
- "Срем - Фрушка гора"

Члан Савеза може бити свако и свако новоосновано удружење произвођача вина са озаком географског порекла са територије Републике Србије.

Где смо

Јавите нам се

Телефон: +381 11 244 24 00 Мобилни: +381 63 254 245
Адреса: Булевар краља Александра 84, 11000 Београд

Савез

винара и виноградара Србије

Савез је основан ради остваривања заједничких циљева и интереса у области виноградарства и винарства који се не би могли остварити активностима појединачних удружења. То су следећи циљеви:

Стратегија

1. Израда и обједињавање стратегије развоја виноградарства и винарства на територији Републике Србије.

Географско порекло

2. Унапређење и заштита географског порекла и квалитета вина.

Координација

3. Координација активности у циљу подизања конкурентности виноградарске и винарске производње у Републици Србији.

Стандарди

4. Унапређење производње и успостављање стандарда за производњу квалитетног и врхунског вина са географским пореклом и контролом примене тих стандарда у складу са стандардима виноградарских рејона.

Вински туризам

5. Развој винског туризма.

Циљеви су достижни!

Циљеви су постављени реално, а све активности испланиране до детаља. Остаје само да се вредно ради и прати зацртани пут.

Заступник Савеза: Стеван Рајта
Заменик: Лепосава Милић
Секретар: Милица Милошевић
председник УО: др Марко Малићанин
Заменик: Александар Винчић
Драган Рељић
Никола Младеновић
Срђан Петровић
Радослав Радојевић
Надзорни одбор: Душко Вранешевић
Саша Јовић
Драган Крговић
Предраг Јовић
Гордана Мандић Павковић
Back To Top