skip to Main Content

Савез винара и виноградара Србије

Савез винара и виноградара Србије основан је 22. јула 2019. године, као кровна национална асоцијација винара и виноградара Србије. Оснивачи и чланови Савеза су удружења произвођача вина са ознаком
географског порекла са територије Републике Србије:
- "Шумадија"
- "Књажевац"
- "Неготинска крајина"
- "Београд"
- "Топлица"
- "Јужни Банат"
- "Суботички рејон"
- "Ниш"
- "Три Мораве"
- "Млавски рејон"
- "Велика Хоча"
- "Срем - Фрушка гора"

Члан Савеза може бити свако и свако новоосновано удружење произвођача вина са озаком географског порекла са територије Републике Србије.

Где смо

Јавите нам се

Телефон: +381 11 244 24 00 Мобилни: +381 63 254 245
Адреса: Булевар краља Александра 84, 11000 Београд

Будућност је у заједништву

Слаби смо као појединци, а снажни као заједница.

Активности Контакт

Чланови и оснивачи

Савез винара и виноградара Србије основан је 22. јула 2019. године, као
кровна национална асоцијација винара и виноградара Србије. Оснивачи и чланови Савеза су удружења произвођача вина са ознаком географског порекла са територије Републике Србије.

Шумадија

Шумадијски рејон обухвата део брдовитих виноградарских терена Шумадије, од планине Рудник до реке Великe Моравe.

Књажевац

Књажевачки рејон се налази на простору око горњег тока реке Тимок и окружен је планинама.

Неготинска крајина

Рејон Неготинска Крајина се простире на крајњем истоку Централне Србије уз румунску и бугарску границу.

Београд

Београдски рејон обухвата јужну залеђину река Саве и Дунава почевши од ушћа реке Колубаре у Саву до ушћа Велике Мораве у Дунав и терене на обронцима планина Авале и Космај.

Топлица

Топлички рејон обухвата виноградарске терене у целом сливу реке Топлице и њених притока, пре свега речица Великог и Малог Јастребца.

Јужни Банат

Јужнобанатски рејон се налази у југоисточном делу региона Војводина, на западним обронцима Вршачких планина и на простору Делиблатске пешчаре.

Суботички рејон

Суботички рејон обухвата песковите терене Суботичко-хоргошке пешчаре, на крајњем северу Републике Србије уз границу са Републиком Мађарском. Суботички рејон се састоји из два одвојена дела: западног и источног дела.

Ниш

Нишки рејон обухвата виноградарске терене који се налазе у широкој котлини доњег слива реке Нишаве и доњих сливова река Јужне Мораве и Моравице.

Три Мораве

Рејон Три Мораве се налази у централном делу Србије, у доњем сливу реке Западне Мораве, доњем сливу Јужне Мораве и горњем сливу Велике Мораве и њихових притока. Oивичен је планинама: Гледићке планине, Бешњаја, Гоч, Жељин, Копаоник, Јастребац, Бељаница, Кучајске планине, Ртањ и Озрен.

Млавски рејон

Млавски рејон обухвата виноградарске терене на десној страни доњег тока Велике Мораве и у сливовима реке Ресаве, Млаве и Пека.

Велика Хоча

Ораховачко виногорје се простире у централном делу Метохије од Белог Дрима до Ораховца.

Срем - Фрушка гора

Сремски рејон се налази на падинама Фрушке горе окренутих ка рекама Дунаву (на северу) и Сави (на југу), искључујући подручје националног парка „Фрушка гора”.

Потисје

Потиски рејон обухвата терене (оазе) источне Бачке и западног Баната, непосредно у
близини реке Тисе и простире се на северу од Кањиже до ушћа реке Тисе у Дунав на југу.

Поцерско-ваљевски рејон

Поцерско-ваљевски рејон се налази јужно од Саве и источно од Дрине, на падинама планина Цера и Влашића, у горњим деловима сливова река Тамнаве, Уба, Колубаре и Љига на истоку и у сливу реке Јадра на западу.

Врањски рејон

Врањски рејон обухвата терене Врањанске долине око Јужне Мораве.

Чачанско-краљевачки рејон

Чачанско-краљевачки рејон обухвата Чачанску котлину са једне и друге стране Западне Мораве, као и мање локације у долини реке Ибар.

Учланите се

Очекујемо да Савезу приступе и будућа Удружења која ће бити основана у преосталим виноградарским рејонима. Позив је отворен!

Планови за будућност

Савез и Удружења имају много планова. Доста активности је већ у току. Све што радимо има за циљ унапређење винског сектора у Србији.

Земља и људи

Земља и људи у Србији су вековима традиционано окренути грожђу и вину. Поштујемо традицију и учимо се новим идејама и технологијама.

Статистички подаци и план до 2030.

Површине под виноградима

Циљ је 25.000 хектара

Према статистикама из 2018. под виноградима у Србији имамо 21.328ha. Циљ до 2030. је да достигнемо бар 30.000 ha за солидну сировинску базу.

Број активних винарија у земљи

Циљ је 800 винарија

Око 400 регистрованих винаријаније довољно за Србију и њене могућности. Помоћ државе малим винаријама би требало да тај број подигне до око 800.

Годишња производња вина

Циљ је 100 милиона литара

Српско тржиште вина велико је 44 милиона литара. Већа производња и елиминисање “сиве” зоне треба да погура ту цифру до 100 милиона литара.

Финансијски резултат винског сектора

Циљ је 300 милиона ЕУР

До 2030. би требало подићи вредност српског вина на 300 милиона ЕУР. До тога се долази већом производњом и вишим квалитетом / ценом по литру.

Мисија Савеза

Промоција, заштита и унапређење винарског сектора у Србији. Заступање ставова наших чланова, пружање савета, услуга и лобирање у име чланова пред законодавним телима. Стварање услова за размену идеја и ширење информација које се односе на оптималну винарску и виноградарску праксу. Успостављање контаката и односа са другима, како регионално, тако и широм света. Све са циљем даљег развоја и раста винарства и његовог сигурног континуираног успеха.

Back To Top